Hotellet

På Riviera Strand finns det 97 hotellrum av de totalt 148 sviterna. Samtliga hotellrum ligger i den långsträckta nybyggda delen som omfattar tre plan. Rummen nås enkelt via entrén och receptionen. Driften av Riviera Strand sköts av systerföretaget Hotel Skansen. Därmed säkerställs en professionell och effektiv hotellverksamhet.

Hotellverksamheten omfattar reception, restaurang med uteservering, poolhus med anslutande gym, parkering och allt annat praktiskt som förknippas med hotellets drift. Exempelvis sköter hotellet allt underhåll som rör fastigheten och trädgårdsytorna.

För de som äger en svit erbjuder hotelloperatören rumsuthyrningsservice vilket inkluderar nyckelutlämning, kontroll och städning samt betalning av hyresgäster.

Hotellet tillhandahåller dessutom en mängd tilläggstjänster. Det kan exempelvis röra sig om städning, tvätt, sänglinne och handdukar, samt tillgång till en mängd olika aktiviteter och tjänster som gör livet enklare och din vistelse skönare: cyklar, lekrum, biljardrum, barnpassning, grillutrustning, bilpool, konferensrum osv. Tilläggstjänsterna erbjuds i olika servicepaket.