Integritetspolicy

Giltig fr.o.m 2018-05-25

Din personliga integritet är viktig. Tennis Lodge i Båstad AB samlar inte in personliga uppgifter om besökare på hemsidan förutom vid intresseanmälningar. Den digitala informationen raderas automatiskt efter att den mottagits och behandlats. Inga personuppgifter delas med oberörda parter. Behandlingen sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetslagstiftningen och dataskyddsreformen GDPR.

Behandling av personuppgifter när bostad söks eller köps.

De personuppgifter som du lämnar i intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av dig som kund.

Köpares personuppgifter lämnas till berörd bostadsrättsförening vid köp. Uppgifterna förvaras i interna register och arkiv som ej är tillgängliga för externa.

Rättigheter

Om du inte har tilldelats bostad, sparas personuppgifterna så länge intresseanmälan kan anses vara aktuell. Du har rätt att en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Efter genomfört avtal sparas personuppgifterna i enlighet med bokföringslag.

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när så är påkallat. Du kan se statusen genom datumangivelsen högst upp i detta dokument.